Photos

Sureau noir (Sambucus nigra)

Sureau noir (Sambucus nigra)

Bourdaine (Frangula dodonei)

Bourdaine (Frangula dodonei)

Erable champêtre (Acer campestre)

Erable champêtre (Acer campestre)

Epine vinette (Berberis vulgaris)

Epine vinette (Berberis vulgaris)

Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)

Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)